Jump to the main content block

Organization

 

Position Name

Professor

Tsai,Tyan-Muh

Commander

Li, Chang-Fang

Deputy Commander

Lan,Ying-Hua

Editor

Lee, Bing-Ze

Captain

Chen, Chia-Cheng

Associate captain

Tsai, Feng-Wen

Staff Officer

Yu, Hsueh-Wu

Staff Officer

Huang, Kuan-Yu

Lieutenant

Chen, Hou-Sheng

Lieutenant

Chen, Yi-Yin

Lieutenant

Huang, Cheng-Lin

Lieutenant

Liu, Chih-Hsien

Support Lieutenant

Chang, Che-Hao

Support Lieutenant

Luo, Jian-Cheng

Support Lieutenant

Chuang, Yi-Ying

Support Lieutenant

Hsieh, Tien-Hua

Support Lieutenant

Yao, Man-Ling

Support Lieutenant

Chen, Sih-Fan

Support Lieutenant

LEE,SHIH-SHIAN

Support Lieutenant

HSU,KUO-HSIN